Kontakta oss

Kontakta gärna oss

När ni behöver hjälp med ert byggprojekt så finns vi där för er.
Ta kontakt med oss för att se vad vi kan göra för just er.


Please leave this field empty.

Projektledning

Kontakta oss

- för professionell hjälp med ert byggprojekt

Please leave this field empty.

Projektledning

Vid alla byggprojekt så bör en projektledning finnas närvarande. Framförallt om byggherren inte själv besitter alla de byggtekniska kunskaperna. Då ska det övergripande ansvaret under projektets gång tilldelas en projektledare vilken också ska se till att kundens intressen bevakas och respekteras.
Begreppet projektledning har på det stora hela en väldigt bred innebörd. Rollen brukar allt som oftast innebära att man tillsammans med byggets byggherre tar beställarens idéer och tankar kring det aktuella projektet och konkretiserar dessa in till en realistisk och genomförbar projektplan. Därefter går man vidare till att ta fram ritning och andra nödvändiga handlingar med hjälp från en arkitekt, konstruktör alternativt andra konsulter för att också rent praktiskt kunna göra projektet genomförbart. När samtliga tankar och idéer skildrats på ett förtydligande sätt så är det dags att söka eventuellt bygglov liksom andra behövda godkännanden från olika myndigheter. Nästa steg blir att handla upp entreprenörer samt ytterligare konsulter och tjänster vilka behövs för att projektet ska kunna genomföras. Målet är att nå önskat resultat inom de ramar som projektledaren och byggherren tillsammans tagit fram och slagit fast gällande tid, ekonomi och kvalitet.
Under den pågående genomförandefasen så följer den ansvarande projektledaren upp ekonomin och ansvarar över att alla stadgar och bestämmelser följs. Ofta så förekommer det också en byggledare vid projektledarens sida som komplement för att följa upp projektets arbete på plats.
Beroende på projektets karaktär och omfattning kan jag finnas med och stötta upp genom mindre punktinsatser eller så axlar jag ansvaret helt genom större allomfattande koncept. Nyfikna på att höra mer om projektledning? Tveka inte då utan kontakta mig.