Kontakta oss

Kontakta gärna oss

När ni behöver hjälp med ert byggprojekt så finns vi där för er.
Ta kontakt med oss för att se vad vi kan göra för just er.


Please leave this field empty.

Energiberäkning
– för byggnationer i Göteborg

Kontakta oss

- för professionell hjälp med ert byggprojekt

Please leave this field empty.

Pålitlig Energiberäkning för din byggnation

När du som privatperson eller företag i Göteborg behöver extra stöd vid en ny- eller ombyggnation är du välkommen att kontakta mig. Det är jag, Andreas, som driver Candera och arbetar som professionell byggkonsult för att tillhandahålla diverse byggtekniska uppdrag inom byggsektorn. Vare sig du behöver hjälp med en renovering av den privata fastigheten, anpassa lokalen utifrån föreningens hyresgäst eller är i behov av en energieffektiv renovering av den befintliga fastigheten kan jag hjälpa till. Jag driver processen på ett engagerat och tryggt sätt helt enligt dina önskemål oavsett omfattning eller karaktär.

Tveka inte att kontakta mig om du står i behov av stöttning eller hjälp inför ett byggprojekt. Jag kan vara en del av dina önskemål, planer och förväntningar för att sedan bidra med hjälpen du är i behov utav.

Behovsberäkning – Nyckeln till en energismart renovering

Äger du en fastighet men tycker att driftkostnaden är för hög? Funderar du dessutom på hur en renovering kan få ner energiförbrukningen? Kontakta mig så kan vi tillsammans gå igenom energibehovet och göra upp en projektplan som ökar fastighetens värde samtidigt som kostnaderna för driften minskar.

För att investeringen ska bli lönsam är det bästa att ställa de olika faktorerna mot varandra och jämföra hur stor energibesparingen blir på varje enskild åtgärd. Det bidrar till att renoveringen sker på rätt sätt och i korrekt ordning så att du kan få ut så mycket som möjligt av dina investerade pengar.

Energibalansberäkning Göteborg

Jag kan nog titulera mig en av Sveriges mest erfarna konsulter gällande energibalansberäkningar. Sedan 2006 har jag genomfört hundratals- kanske till och med tusentals beräkningar till nöjda kunder över hela landet.

Uppdrag som omfattar energiberäkningar för nybyggnation av villor och fastigheter sker löpande, därför är jag också ständigt uppdaterad om de nya kriterierna. När du ska bygga nytt eller bygga till i större omfattning finns det ett antal lagar och regler om energin som du måste hålla dig till och en energibalansberäkning säkerställer att kraven uppfylls.

Genom åren har Boverket skärpt kraven på hur mycket energi en fastighet får använda. Med detta har de även skärpt kraven på hur en energibalansberäkning får tas fram. Dessa lagkrav och förordningarna kan vara komplicerade att förstå sig på för en lekman, ändå är det där ansvaret ligger. För att energibalansberäkningen ska vara korrekt finns det egentligen inget val än att anlita en energikonsult för beräkningen.

En godkänd energiberäkning ska överlämnas till kommunen innan startbeskedet är mottaget och byggprocessen påbörjad. Om du är i behov av professionell hjälp för att ta fram en sådan kan du höra av dig till mig, jag lovar att investeringen kommer att löna sig.

Tidig kontakt gör skillnad

För att projektplaneringen inte ska kosta en förmögenhet behöver processen löpa på i lämplig ordning. Jag rekommenderar att du redan Innan bygglovet är framtaget och fastställt kontaktar mig. Detta eftersom i samband med energibalansuträkningen kan jag även ta fram lämplig konstruktion för tak, väggar och grund. Därefter är det dags att kontakta konstruktören som tar fram konstruktionsritningarna. Konstruktören behöver då endast rita upp konstruktionerna En gång.

Skulle du istället kontakta mig efteråt är risken stor att konstruktionerna inte uppfyller energikraven. Resultatet blir att huset får konstrueras om vilket skapar onödiga extrakostnader för dig.

Varför är min kunskap betydelsefull?

Under tio års tid har jag arbetat med energiberäkningar på olika sätt. Förutom att jag kan teorin bakom beräkningarna har jag även jobbat som snickare och byggt lösvirkeshus i flera år. Det har medfört att jag samlat på mig värdefull kunskap både om vad som fungerar i teorin och i praktiken. Jag delar gärna med mig av erfarenheterna till dig för att hitta den optimala balansen mellan uppvärmningssystem och konstruktion. Så att ni kan bygga en ekonomisk lönsam fastighet.

Kontrollansvarig

Vare sig byggprojektet innebär rivning, nybyggnation eller annat liknande behöver en kontrollansvarig vara närvarande när projektet kräver bygglov, detta beskrivs i Plan- och bygglagen. Det är också krav på att kontrollansvarig ska vara certifierad, vilket jag såklart är.

Anledningen beror på att det finns en hel del lagar och förordningar att följa både i samband med pågående projekt och inför. Den som axlat sig rollen kontrollansvarig ska ha koll på detta för att inget ska glömmas bort och för att efterfölja säkerhet. Den ansvarige ska även kontrollera att kontrollplanen följs, medverka vid tekniskt samråd, närvara vid besiktning och andra typer av kontroller samt diktera utlåtande som vidare ska vara et underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Personen ska alltid erhålla obunden ställning.

Vid mindre projekt är det inte alltid nödvändigt med en närvarande kontrollansvarig dock kan det i vissa fall vara ett krav för att få ett bygglov utfärdat. Om du är nyfiken på mig i rollen som kontrollansvarig eller undrar om jag ens kan närvara eller inte är du varmt välkommen att höra av dig. Jag har kunskapen och erfarenheten som behövs och är fullt lämplig att genomföra uppgiften.