Kontakta oss

Kontakta gärna oss

När ni behöver hjälp med ert byggprojekt så finns vi där för er.
Ta kontakt med oss för att se vad vi kan göra för just er.


Please leave this field empty.

Energiberäkning
– för byggnationer i Borås

Kontakta oss

- för professionell hjälp med ert byggprojekt

Please leave this field empty.

Energiberäkning – Din expert i Västra Götaland

När du som företag eller privatperson behöver lite extra stöd och hjälp vid en byggnation är du varmt välkommen att kontakta mig för konsulttjänster i Borås. Jag, Andreas, som driver Candera arbetar professionellt med mina uppdrag som byggkonsult för att tillhandahålla diverse tekniska tjänster inom byggsektorn. Oavsett om du behöver hjälp med renoveringen av din villa, anpassa lokalerna utifrån hyresgästen eller är i behov av en energieffektiv renovering av fastigheten kan jag hjälp dig. Jag guidar dig engagerat och tryggt helt efter dina önskemål oberoende av omfattning eller karaktär.

Om du är i behov av stöttning eller hjälp inför ditt byggprojekt tveka då inte att kontakta mig. Jag kan vara en del av önskemålen, planerna och förväntningarna för att sedan bidra med hjälpen du är i behov utav.

Energibalansberäkning Borås

Jag vågar titulera mig en av Sveriges mest erfarna konsulter vad gäller energibalansberäkningar. Sedan starten 2006 har jag genomfört hundratals- kanske till och med tusentals beräkningar till kunder över hela landet.

Uppdrag som handlar om energiberäkningar för nybyggnation av fastigheter och hus sker löpande, det innebär även att jag ständigt hålls uppdaterad om nya regler. När du ska bygga till eller bygga nytt finns det ett antal lagar och regler om energin som du bör känna till och energibalansberäkningen säkerställer att dessa uppfylls.

Boverket har genom året skärpt lagen om hur mycket energi en fastighet får lov att använda. Baserat på detta har de även skärpt lagen för hur en energibalansberäkning får tas fram. Lagkrav och förordningar kan vara komplicerade att förstå sig på som lekman, ändå är det där ansvaret ligger för att dessa följs. För att energibalansberäkningen ska bli korrekt finns det egentligen inget val än att anlita en energikonsult att göra beräkningen.

Den godkända energiberäkningen ska lämnas över till kommunen innan mottaget startbesked och påbörjad byggprocess. Vid behov av professionell vägledning för att ta fram en sådan kan du kontakta mig.

Att få hjälp i tid gör skillnad

Om du ska undvika att lägga en förmögenhet på projektplaneringen behöver processen ske i lämplig ordning. Min rekommendation är att du redan när bygglovet är framtaget kontaktar mig. I samband med energibalansuträkningen plockar jag fram en lämplig konstruktion för grund, väggar och tak. Därefter kan du höra av dig till konstruktören som fixar konstruktionsritningarna och få allting klart med en gång.

Skulle du i annat fall kontakta mig efter att konstruktören tagit fram ritningarna är risken stor att de inte uppfyller konstruktionskraven. Resultatet blir en rekonstruering och extra kostnader för dig eftersom ritningarna tvingas ändras.

Hur drar du nytta av min kunskap?

Jag har arbetat med energiberäkningar på ett eller annat sätt i ungefär tio år. Bortsett från att jag är medveten om teorin bakom samtliga beräkningar har jag tidigare jobbat som snickare och byggt lösvirkeshus. Det har gett mig värdefull kunskap både om vad som fungerar i teorin och inte minst praktiken. Kunskapen jag besitter delar jag gärna med mig av för att för att hitta den optimala balansen mellan uppvärmningssystem och konstruktion i ditt bygge.

Behovsberäkning – Vägen till energismart renovering

Äger du en fastighet men tycker driftkostnaden är för hög? Funderar du dessutom på hur en energismart renovering kan minska energiförbrukningen? Hör av dig till mig så kan vi tillsammans gå igenom energibehovet och ta fram en projektplan som ökar fastighetens värde samtidigt som kostnaderna minskar.

Om investeringen ska löna sig är det bästa att ställa samtliga faktorer mot varandra och jämföra energibesparingen på varje enskild åtgärd. Det medför att renoveringen görs på rätt sätt och i en lämplig ordning för att du ska maximera din lönsamhet i varje investerad krona.