Kontakta oss

Kontakta gärna oss

När ni behöver hjälp med ert byggprojekt så finns vi där för er.
Ta kontakt med oss för att se vad vi kan göra för just er.


Please leave this field empty.

Byggledning för ert projekt

Kontakta oss

- för professionell hjälp med ert byggprojekt

Please leave this field empty.

Byggledning

En byggledares huvudsakliga uppgift är att under ett projekts genomförandefas ständigt finnas beställaren nära till hands som dennes ombud för att se till så att intressen och önskemål beaktas och genomförs. Uppgifterna varierar men på det stora hela handlar det om att förena samman planering, ledning, organisation och samordning liksom kontroll av åtaganden på ett så bra sätt som möjligt för att nå fram till det definierade målet. Det här är en roll som kräver att man sätter sig in i projektet på ett djupare och mer engagerat plan. Dels genom att hantera tredje man och till stor del befinna sig på plats på byggarbetsplatsen som beställarens ögon och öron, men också genom uppföljning av entreprenadavtal, att hålla i byggmöten samt se till så att hela byggprocessen kan flyta på så smidigt och smärtfritt som möjligt. Man måste också klara av att hantera förändringar som sker oförutsett under projektets gång. Förändringar som vanligtvis kan medföra ytterligare kostnader från entreprenörernas sida. För att klara detta så är det också viktigt att man är byggtekniskt kunnig på en högre nivå och att man har koll på entreprenadjuridik så att dessa eventuella kostnader regleras. En kunskap som en beställare rent naturligt sällan själv är vidare insatt i.

Hur stort behovet av byggledning är beror generellt sett till största del på själva byggprojektets komplexitet. Bedömt utifrån projektets omfattning och form kan jag kliva in och stötta upp antingen bitvis i specifikt utvalda delar eller så lämnar ni över helt till mig och låter mig axla projektets helhetsansvar. Oavsett så är jag i min byggledarroll oerhört mån om att alltid hålla mig i nära kontakt med projektets beställare. Det är nämligen kontakten mellan oss som till stor del verkar avgörande för huruvida era önskemål och behov kommer kunna uppfyllas maximalt eller inte.

Vill ni veta mer om hur vi arbetar eller har du frågor kring byggledning? Tveka då inte utan kontakta mig.